Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gränsöverskridande kriskommunikation : en studie av politiska aktörers, offentliga organisationers och nyhetsmediers kommunikation under samhällskriser Forskning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Denna rapport är en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet gränsöverskridande kriskommunikation som genomförts under 2011-2013. Projektledare har varit docent Eva-Karin Olsson vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan.