Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016-12
Under senare år har digitalisering förändrat medielandskapet och myndigheternas sätt att kommunicera. Vi har tydligt kunnat se hur hastigheten ökat och hur olyckor och kriser utspelar sig i olika medieplattformar där allmänheten interagerar. Trots att det skett en snabb utveckling är de etablerade medierna fortfarande informationsbärare vid olyckor och kriser. Ett av syftena med det här forskningsprojektetet har varit att undersöka allmänhetens uppfattning, mediernas rapportering och myndigheters kriskommunikation vid stora olyckor och kriser som uppkommit under den aktuella projektperioden.