Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att skydda civilbefolkningen från krigets verkningar : underlag till MSB:s regeringsuppdrag om ett nytt svenskt befolkningsskydd
Författare
Larsson Per, Denward Carl
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2017
Regeringsuppdraget består av två delar. Den första delen består i att presentera en förmågebedömning av det existerande svenska befolkningsskyddet. Den andra delen består i att presentera ett förslag på ett nytt befolkningsskyddskoncept inom ramen för den påbörjade totalförsvarsplaneringen. I denna studie lämnar FOI på uppdrag av MSB underlag till svaren på det aktuella regeringsuppdragets båda delar.