Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Till dig som äger och ska underhålla ett skyddsrum
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna information riktar sig till dig som äger en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum enligt det nationella skyddsrumsregistret. Den riktar sig även till dig som har ansvar att underhålla skyddsrummet. Det går att beställa max tio broschyrer.