Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fyra tidiga lärdomar av coronakrisen för civilt försvar
Författare
Ingemarsdotter Jenny, Jonsson Daniel K
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2020
De sammantagna konsekvenserna av coronavirusets spridning och sjukdomen covid-19 i Sverige återstår att se. En del av myndigheternas analyser och slutsatser om utvecklingsbehov kommer sannolikt att bekräftas medan andra kan behöva justeras eller göras om med helt nya utgångspunkter. Erfarenheter från coronakrisen kommer oundvikligen att sätta prägel på framtidens krisberedskap och civilt försvar. Även om vi, i skrivande stund, kanske bara är i början av ett utdraget förlopp så kan vi redan nu skönja ett antal uppenbara problem och behov.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FOI MEMO
Fler titlar av Ingemarsdotter Jenny, Jonsson Daniel K
Jonsson Daniel K [red], Eriksson Camilla, Ingemarsdotter Jenny, Rossbach Niklas H, Wedebrand Christoffer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
16 s.