Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sveriges civila försvar i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge
Författare
Jonsson Daniel, Eriksson Camilla, Eriksson Pär, Bennesved Peter, Ingemarsdotter Jenny, Lackenbauer Helene, Reichel Beatrice
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2023
Föreliggande memo baseras på kapitlet om civilt försvar i FOI:s underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut, som överlämnades till regeringen 28 september 2022.