Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Motståndskraft i gråzon
Författare
Jonsson Daniel K [red], Eriksson Camilla, Ingemarsdotter Jenny, Rossbach Niklas H, Wedebrand Christoffer
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Användningen av icke-militära maktmedel förekommer i fred, säkerhetspolitiska kriser och krig. I rapporten framhålls det civila försvarets betydelse för att möta gråzonshot. Övergripande slutsatser om totalförsvarsutvecklingen omfattar bland annat förutsättningar i termer av försvarsvilja, näringslivets roll, behovet av framtidsinriktad omvärldsbevakning och strategiska lägesbilder, samt