Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snabbt brandförlopp och utrymning i frisersalong Landkrona 2022
Författare
Persson Kenneth
Utgivare
Räddningstjänsten Landskrona
Utgivningsår
2022-10-31
Snabbt brandförlopp vid brand i frisersalong medförde att frisören och kunden fick krypa ut från salongen. Branden startade i en lysrörsarmatur i ett kök. Skador i lysrörsarmaturen tyder på att kondensatorn har överhettats och orsakat branden. Brinnande droppar från kondensatorn antände sedan en soffa och en dunk med brandfarlig vätska (eau de cologne = etanol). Gips i taket minskade risken för brandspridning. En stor räddningsstyrka kunde snabbt sättas in tack vare dagtidspersonal som kunde bemanna en extra släckbil.