Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i butikslokal med omfattande rökspridning Sollefteå 2022
Författare
Gustafsson Lovisa, Engström Johanna
Utgivare
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Utgivningsår
2022-06-20
Brand i mindre butik med rökspridning till angränsande lokaler. Svårigheter att ventilera ut rök från kulvert och källare. Framgångsfaktorer är bl.a. obrännbart byggmaterial, privatpersoners insats och ledig räddningspersonals insats. Utvecklingsbehov av ledningsmöten, utlarmning/anpassning av dynamisk resurshantering (DRH). Svårhanterad utlarmning med olika sorters spärrar, RIB-personal larmades inte ut i inledningsskedet. Problem med öppnande av rökluckor. Utbildningsbehov kring ventilering och metodik för att begränsa rökspridning.