Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effekter på räddningsinsatser och personskador till följd av covid-19 : Komplettering med åren 2021 och 2022
Författare
Sund Björn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Rapporten Effekter på räddningsinsatser till följd av covid-19 har med hjälp av tidsserieanalys och översiktliga bedömningar gjorts för att få en indikation på pandemins möjliga effekter för räddningsinsatser och räddningstjänsternas brandförebyggande arbete. De trendbrott som identifieras kategoriseras i sådana som sannolikt berodde på restriktionerna till följd av pandemin, förändringar i arbetssätt och de som troligen var väder- och säsongsrelaterade.
Relaterade titlar
Fler titlar av Sund Björn