Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kommunal organisation för Covid-19- respons
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Sveriges kommuner har påverkats i olika grad och på olika sätt av Covid-19-pandemin. Denna studie har undersökt hur kommunerna organiserade sin pandemirespons under 2020. Sudien utfördes av Mittuniversitetet och Karlstads universitet och finansierades av MSB.