Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Covid-19 och påverkan på samhällsviktig verksamhet
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Hur bör samhället förbereda sig på något som är okänt? Går det att avgöra vad som är bra förberedelser även innan en påfrestning har inträffat? Genom ett specifikt fokus på samhällsviktiga verksamheter och Covid-19 kan vi dra viktiga lärdomar om hur framtidens motståndskraftiga samhälle kan skapas.