Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Långvarig räddningsinsats vid brand i returpapperscentral Uppsala 2022
Författare
Ahlfont Jenny
Utgivare
Uppsala Brandförsvar
Utgivningsår
2022-12-05
Snabbt brandförlopp och långvarig brand i pappersåtervinningsanläggning. Branden orsakade stor rökutveckling i centrala Uppsala och VMA aktiverades. Analys av ledning, stabsarbete och släckteknik. Ledningsarbetet startades upp enligt rutin för att senare brytas ut ur ordinarie ledningssystem. Planerad paus uppstod i räddningsinsatsen innan stabsarbete och ny inriktning kom igång. När branden dämpats skedde släckning genom att pappersbalar doppades i vattentank och sedan transporterades iväg för slutlig släckning. Hantering av kontaminerat släckvatten som renas på plats. Erfarenheter från annan räddningsinsats och olycksutredning användes aktivt under insatsen. Stambanan fick stängas under några timmar och insatsen pågick i nästan tre dygn. Det fanns sprinkler installerad ovanför produktionslinjen med transportbanden och kvarnen, men av okänd anledning löste den inte ut. Larmet inkom först som automatiskt brandlarm.