Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande vindsbrand i höghus Gävle 2021
Författare
Johnsson Linn, Eriksson Martin
Utgivare
Norrhälsinge räddningstjänst, Räddningstjänsten Södra Hälsingland
Utgivningsår
2022-05-31
Brand i förråd på tillbyggd våning 9. Utredningen fokuserar främst på skadeplatsorganisation, ledning, resursförsörjning och rökdykarinsats. Skadeplatsorganisationen ändrades i takt med att händelsen förvärrades. Initialt var det bristande resurser, långa arbetspass och sena avlösningar, men även svårigheter med vattenförsörjning. Det fungerade sedan bra med resursförstärkning från räddningstjänster längre ifrån. Liten lucka för brandgasventilation försvårade släckning och rökdykning. Risker med ovanliggande bjälklag i stål och trä uppmärksammades sent. Det var problem med ventilationsbrandskyddet. Rökspridning till underjordiskt garage via ventilationen.