Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB:s skyddsrumskarta : utvärdering
Författare
Ullén Lars, Edman Ellen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
MSB har en kartportal där myndighetens geodata visualiseras och tillgängliggörs för aktörer och allmänhet. Kartportalen har funnits länge och Enheten för geodata och samhällets robusthet står inför ett arbete med att uppdatera och utveckla kartportalen. Skyddsrumskartan har på grund av den senaste tidens utveckling av säkerhetsläget blivit en mycket välbesökt tjänst där det finns en potential att förbättra kommunikationen med såväl allmänhet som andra målgrupper som har intresse av skyddsrummen. Denna utvärdering ger ett bra underlag för utvecklande av tjänsten i syfte att bättre kunna sprida information om skyddsrummen och eventuellt även bli ett bättre verktyg för den interna hanteringen av skyddsrummen.