Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av sidorna för Kartor för krisberedskap och blåljus
Författare
Ullén Lars, Edman Ellen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Den övergripande frågeställningen för denna utvärdering är om Kartor för krisberedskap och blåljus är utformade på ett sätt som bidrar till bästa möjliga användning och nytta i samhället. Utvärderingen ska också bedöma om Kartor för krisberedskap och blåljus uppfyller målen i den nationella geodatastrategin.