Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
1. Så bidrar frivilliga till god beredskap : vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Detta är första kapitlet i MSB:s vägledning om hur offentliga aktörer kan samverka med frivilliga. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen i samverkan för bättre beredskap. I det här kapitlet får du på ett övergripande plan veta vad frivillighet är, vad det finns för olika typer av frivilliga, och vad de betyder i arbetet med civil beredskap.