Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Du behövs din insats gör skillnad : Frivilliga försvarsorganisationer
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till att stärka Sveriges beredskap i tider av kris och höjd beredskap. Idag är runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna. Vill du göra skillnad för något som är viktigt? De frivilliga försvarsorganisationerna har tagit fram den här broschyren med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Här kan du läsa mer om de frivilliga försvarsorganisationerna och hur du gör för att vara med och bidra.