Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer under en kris : en vägledning från MSB
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Syftet med Fältguiden är att tydliggöra viktiga frågor vid samverkan mellan myndigheter och frivilliga eller frivilligorganisationer. Konsultföretaget PwC har tagit fram underlaget utifrån en beställning av och i nära samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fältguiden har nu uppdaterats och förtydligats bland annat genom att definitioner av viktiga begrepp, och även avgränsningar, har lagts till. Nu finns också ett anställningsavtal för statliga myndigheter med i en bilaga.