Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
2. Analysera behov och planera för samverkan : vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Detta är andra kapitlet i MSB:s vägledning om hur offentliga aktörer kan samverka med frivilliga. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen i samverkan för bättre beredskap. I det här kapitlet får du veta hur man kan analysera vilka frivilliga förstärkningsresurser en verksamhet behöver.