Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
4. Rekrytera och utbilda : vägledning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Detta är fjärde kapitlet i MSB:s vägledning om samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen i samverkan för bättre beredskap. I det här kapitlet belyser vi rekrytering och utbildning av frivilliga, men också delar av samverkan som behandlats i vägledningens tidigare kapitel, eftersom en god rekryterings- och utbildningsprocess bygger på att andra grundbultar finns på plats.