Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Simulering av utrymning vid skogsbrand
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Skogsbränder nära bebyggelse kan ge allvarliga negativa konsekvenser. Med klimatförändringarna kan vi få fler skogsbränder eller bränder i annan vegetation. Då krävs proaktiva åtgärder för att i framtiden bättre kunna hantera situationen och begränsa skadorna. Detta tvååriga forskningsprojekt har utvecklat en simuleringsplattform för utrymning vid brand i växtlighet. Simuleringen kan komplettera befintlig planering och utbildning och bidra till ett bättre beslutsunderlag.