Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
När blir skogsbranden ett hot?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Med ett förändrat klimat förväntas fler naturolyckor och skogsbränder inträffa. I dagsläget saknas modeller för att kunna förutsäga brandspridning i olika typer av skog. I projektet undersöks hur snabbt några av våra vanligaste skogstyper för fram en brand under olika väder- och lutningsförhållanden. Dessa resultat används sedan för att undersöka hur väl bränder kan modelleras och vilka parametrar som måste förändras för att modellerna ska fungera för svenska förhållanden. Projektresultaten kan användas av kommunal räddningstjänst och länsstyrelser i form av förbättrat beslutsstöd vid stora incidenter samt ett förbättrat underlag för förebyggande scenarioanalyser och underlag för utbildning. Projektet genomförs som ett postdoktoralt projekt 1 april 2022-oktober 2023.