Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utveckling av simuleringsplattform för storskalig utrymning vid skogsbrand
Utgivare
Lunds universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Skogsbränder nära bebyggelse kan ge allvarliga negativa konsekvenser. Med klimatförändringarna kan vi komma att få fler skogsbränder eller bränder i annan vegetation intill bebyggelse. Detta forskningsprojekt haft som mål att utveckla en simuleringsplattform för utrymning vid skogsbrand för att lättare kunna hantera de situationer som kan uppstå, både som ett planeringsverktyg men även operativt. Denna rapport utgör en sammanfattning och slutrapportering av projektet ”Utveckling av simuleringsplattform för storskalig utrymning vid skogsbrand”. Projektet har finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och utförts av Lunds universitet.