Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i företagshotell Västerås 2021
Författare
Iseklint Tony
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2021-06-15
Denna händelseutredning genomförs med anledning av en brand i industrihotell med flera separata brandceller och många olika verksamheter. Flertalet identiska byggnader finns på många platser och erfarenheter från denna brand bedöms därmed viktiga för framtiden. Sammanfattningsvis gällande byggnaden kan konstateras att byggnadskonstruktionen och brandcellerna har hjälpt till att begränsa branden. Brandcellsgränsen mot nästa block som går upp mot vind har varit viktig för att begränsa omfattande brandspridning, i kombination med räddningstjänstens åtgärder. Dock kan vissa brand-, rök- och vattenskador konstateras även i dessa närmast angränsande delar.