Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycka med trehjulig elcykel och parkerad elsparkcykel Västerås 2021
Författare
Harkman Jonas
Utgivare
Västerås stad
Utgivningsår
2022-02-17
En cyklist färdas på gång- och cykelbanan på en trehjulig trampcykel som är ombyggd med elmotor. Elsparkcykeln står parkerad ca 1 meter in på gång- och cykelbanan i den nedre tredjedelen av en nedförsbacke. Cyklisten kolliderar med elsparkcykeln, välter framåt med cykeln, skadas allvarligt och avlider sedan av skadorna. Utredningens syfte är bland annat att ge ett underlag för att finna olyckstrender i samhället som underlag till kommunens säkerhetsarbete.