Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i solarium Enköping 2018
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Utgivningsår
2018-03-12
Rapporten beskriver en brand i ett publikt obemannat solarium (solstudio). Branden upptäcktes av en person som solade i solstudion. Personen som upptäckte branden hörde andra personer inne i lokalen, kände att det luktade brandrök, klädde på sig och lämnade lokalen. Lokalen var inte utrustad med en anordning för tidig varning om brand. Det var lyckliga omständigheter, inte teknisk skyddsutrustning, som påverkade händelseförloppet och begränsade skadeutvecklingen.