Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i restaurang Strängnäs 2018
Författare
Hultman David
Utgivare
Räddningstjänsten Strängnäs
Utgivningsår
2018-01-29
Larm inkom om brand i restaurang som var stängd vid brandtillfället. Vid räddningstjänstens framkomst påbörjades ett försök till invändig släckning. Ingen brandhärd kunde dock lokaliseras i markplan. Däremot fanns vid framkomst en påtaglig rökutveckling från vindsutrymmet som sedan tilltog. Släckförsök gjordes och förstärkning rekvirerades från grannkommunen. Delar av byggnaden kunde räddas medan vissa delar totalskadades. Grävmaskin fick användas för att få stopp på brandspridningen.