Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i parkeringsgarage Uddevalla 2020
Författare
Oskarsson Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Utgivningsår
2021-03-02
Branden som involverade tre bilar orsakade omfattande materiella skador. Räddningstjänsten ställdes inför stora taktiska, men även arbetsmiljömässiga utmaningar på grund av kraftig rökutveckling, hög temperatur och obefintlig sikt. Utredningen rekommenderar att inventera samtliga garage av aktuell typ inom förbundets geografiska område och sprida erfarenheter från genomförd insatsutvärdering. Fastighetsägaren rekommenderas att åtgärda brister i brandcellsgränser och utrymningsvägar samt att överväga installation av torrörssprinkler i garaget.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Oskarsson Anders