Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Svårigheter med vattenförsörjning vid brand i stall Enköping 2020
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2020-11-25
En räddningsinsats vid omfattande brand i stall/garage med överhängande spridningsrisk till intilliggande ridhusbyggnad. Insatsens inriktning blev att förhindra brandspridning till ridhuset och att rädda så mycket lösöre som möjligt från de byggnader som brann. Insatsen präglades av svårigheter att brandvattenförsörja brandplatsen. Beredskap att hantera fler larm försvagades dels av släckfordon som togs ur drift, dels av hur avlösning av personal på skadeplats genomfördes. Av insatsen kan en rad lärdomar dras avseende brandvattenförsörjning och hur inre ledning kan avlasta den yttre operativa ledningen med strategiska beslut och verkställighet av dessa beslut.