Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Anlagd brand på skoltoalett Uddevalla 2019
Författare
Oskarsson Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Utgivningsår
2019-11-29
Den anlagda branden på skolan upptäcktes av det automatiska brandlarmet. Räddningstjänsten kunde efter ett omfall och uppgifter om kvarvarande personer i byggnaden snabbt släcka branden. Framförallt rökskadorna blev omfattande och kostsamma. Toalettpappershållarna som brann visade sig i brandtest vara mycket lättantändliga.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Oskarsson Anders