Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka vid bärgningsarbete Nordanstig 2019
Författare
Eriksson Martin
Utgivare
Norrhälsinge räddningstjänst
Utgivningsår
2019-09-25
En lastbil med haveri höll på att bärgas från platsen och orsakade stopp i trafiken i södergående riktning. Det var mycket halt på platsen samt en lång utförsbacke ned mot lastbilen. Inga varningsskyltar var uppsatta som varnade för stoppet. Flera fordon hade väjt ner i diket för att inte kollidera med lastbilen som bärgades. Personbil med släp lyckas inte stanna utan kolliderar med stillastående timmerbil.