Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utryckningar som hindrats av fotanglar Sigtuna 2015-2017
Författare
Asp Patrik
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
0
Vid några tillfällen de senaste åren har utryckande enheter från Brandkåren Attunda råkat ut för fotanglar i samband med utryckningskörning. Då händelserna inte är lätta att identifiera genom insats-/händelserapportsystemet och då händelserna inte heller alltid blir föremål för skade-/tillbudsanmälan så har utredaren skickat ut en mailfråga till samtliga befäl inom Brandkåren Attunda. I samband med detta har de ombetts att höra av sig om de råkat ut för fotanglar i samband med utryckning. Till utredarens kännedom har tre händelser inkommit. Vid två av händelserna var vi kallade till platsen med anledning av automatlarm utlöst vid inbrottssituationer och en händelse rörde sig om brand i byggnad. Målsättningen med denna enklare riskutredning är att försöka finna sätt att begränsa risken för personskada i samband med att fotanglar placerats ut på våra utryckningsvägar.