Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Erfarenheter från insats vid tågurspårning Sigtuna 2023
Författare
Sälgström Mattias
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
2023-10-12
Tågurspårning i hög hastighet. Utredningen fokuserar på riskbedömning, bland annat avseende trafikstopp och elsäkerhetsrisker. Diskussion om utlarmningsrutiner, resurser och informationsöverföring. Rapporten innehåller ingående information om kontaktledningar, strömkrets i tåg, nödfrånkoppling, räddningsfrånkoppling och skyddsjordning samt vem som är ansvarig i olika roller.