Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Svårlokaliserad brand i höghus Enköping 2017
Författare
Fager Cecilia
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2017-09-15
Denna rapport beskriver räddningsinsatsen vid en brand i ett flerbostadshus med strömavbrott och omfattande rökspridning som följd. Branden startade och begränsades till en korridor i källarplan, men rök spreds till luftslussarna på samtliga våningsplan i byggnaden. Flera personer larmade om branden. En inringare uppgav att det luktade rök i trapphuset och i hissen på 9:e våningen. En annan inringare såg att det bolmade ut rök över taket och uppgav att hela byggnaden var strömlös. Då räddningsstyrkorna anlände till platsen såg man rök som bolmade ut upp över taket och konstaterade omfattande rökspridning i byggnaden samt att stora delar av byggnaden var strömlös.