Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid brand i industrihotell Norrköping 2016
Författare
Nordstöm Johanl
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2017-06-09
Fredagen den 12 augusti 2016 klockan 10:02 larmas Räddningstjänsten Östra Götaland till en brand i ett industrihotell i Norrköping kommun. Släckningsarbetet blir besvärligt och det inträffar under branden även en brandgasexplosion vilket får till följd att en större del av byggnadens södra fasad rämnar samtidigt som räddningspersonal träffas av glassplitter. Först efter att byggnaden grävts av lyckas räddningstjänsten få kontroll på branden och 28 timmar efter första larm avslutas räddningsinsatsen. Den brandhärjade delen av byggnaden är då totalskadad och rök- och vattenskador har uppstått i övriga delar av byggnaden.