Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Utredning av insats vid brand där många evakuerades, Kungälv
Författare
Trengereid Hans
Utgivare
Räddningstjänsten Kungälv
Utgivningsår
2011-01-21
Branden har startat i köket, rökgaser och lågor spred sig till resten av lägenheten. Brandorsak utreds av Polisen.