Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad : radhuslänga, Kungälv
Författare
Stålbom Håkan
Utgivare
Räddningstjänsten Kungälv
Utgivningsår
2010-02-07
Kraftig brand på framsidan av en hörnlägenhet i en radhuslänga med 4 st enplanslägenheter som spridit sig in i köket och är på väg att sprida sig vidare in i lägenheten samt upp under taket. Samtliga boende i lägenheten är ute. I början av insatsen cirkulerar röken i området troligtvis pga vindriktningen och då det är mycket åskådare utanför lägenheten samt på balkonger i intilliggande flervåningsbostäder finns det risk för att många kan bli påverkade av röken.