Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande brandspridning till lägenheter Vallentuna 2016
Författare
Bergman Lars-Olof, Johansson Kent
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
0
 Brand uppstod i flerbostadshus i Vallentuna kommun. Branden spred sig till tre våningsplan samt vindsplan. En person omkom.