Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandspridning i konstruktionen i flerbostadshus Boxholm 2016
Författare
Glad Jonny
Utgivare
Räddningstjänsten Mjölby
Utgivningsår
2016-09-19
Ett flerfamiljshus med 3 våningar och en osektionerad krypvind börjar brinna. Räddningstjänsten får in ett larm om brand i byggnad och åker till platsen. Första inriktningen blev att konstatera att det inte befann sig någon i byggnaden. Branden verkar ha startat någonstans framför soffan i vardagsrummet. På grund av lättantändlig inredning medförde det stor brandbelastning och orsaken blev svår att kartlägga.