Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand- och rökspridning vid lägenhetsbrand Uppsala 2016
Författare
Johansson Tommy
Utgivare
Uppsala Brandförsvar
Utgivningsår
2017-01-12
Den 14 december genomförde brandförsvaret en insats mot brand i flerfamiljshus. Vid framkomst konstaterades en fullt utvecklad lägenhetsbrand på sjunde våningen där man snabbt finner en person avliden. Röken spreds till grannlägenheten bredvid. En person befann sig där och han sprutade vatten på sin lägenhetsdörr till dess att det blev för rökigt. Då gick han ut på sin balkong och signalerade med lampa i fönstret att han behövde hjälp. Syftet med undersökningen är att klarlägga och fastställa den onormalt snabba rökspridning som var till grannlägenheten.