Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skåp för förvaring av brandfarlig vara : utvändigt brandprov vid samförvaring av aerosoler och brandfarlig vätska, studie
Författare
Karlsson Peter
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att samförvara brandfarliga vätskor med brandfarliga aerosolbehållare i skåp testade enligt SP-metod 2369.
Relaterade titlar
Fler titlar av Karlsson Peter