Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
EI-avskiljning vid förvaring av brandfarliga varor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
0
En studie av prestandan för brandmotståndsklassade konstruktioner som används för skydd av brandf arliga varor, nämligen gasbehållare (från små flaskor till större behållare). Denna rapport beskriver metodiken för bedömningen samt resultaten och några slutsatser som kan dras av dem.