Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksutredning Brand i radhus Göteborg
Författare
Larsson Miranda, Lundqvist Lars
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
0
Brand i ett radhus på Husholmsgatan i Kärra, Göteborg. Utredningen beskriver vilka byggnadstekniska åtgärder som vidtogs efter den tidigare branden och hur dessa åtgärder påverkat brandförloppet vid branden 2014. En del teorier redovisas hur brandförloppet och skadeutvecklingen kunde blivit om inte dessa åtgärder utförts.