Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i radhus Lextorp, Trollhättan den 26 mars 2014 : olycksutredning
Författare
Nyth Tove, Sandén Dan-Ola
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Den 26 mars 2014 inträffade en brand som medförde att två radhuslängor i Trollhättan med sammanlagt sju bostäder totalförstördes. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde bedömningen att det fanns ett stort nationellt intresse av att olyckan utreddes med tanke på att liknande bebyggelse finns i hela landet och att bränder i radhus ofta får förödande konsekvenser med familjer som mister sina hem. MSB bedömde även att det fanns möjligheter för lärande för framtida räddningsinsatser. Utredningens fokus ligger på brandspridningen inom och mellan radhuslängorna, vilket byggnadstekniskt brandskydd som funnits samt val av taktik med avseende på resurser.