Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksundersökning Brand i fristående garage
Författare
Nilsson Madelein
Utgivare
Bohus Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
Brand i byggnad, mindre fristående byggnad. Vid framkomst brann det för fullt i byggnaden som visade sig vara ett garage/förråd. Polisens sammantagna bedömning med hänsyn till avsaknad av brandstiftare samt uppklippta lås är att branden kan ha varit anlagd.