Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan två personbilar Borås 2014
Författare
Larsson Christer
Utgivare
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
En 37 årig manlig förare omkommer när det fordon han färdas i kommer över i mötande vägbana och frontalkrockar med en mötande personbil. I den omkomnes fordon färdas också förarens fyraåriga dotter och en kvinnlig passagerare. I den mötande personbilen färdas det en ensam manlig förare. Ingen av de övriga inblandade i olyckan får livshotande skador.