Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan transportbil och linjebuss Tranemo 2013
Författare
Larsson Christer
Utgivare
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
En transportbil/lättare lastbil med en ensam förare kommer i hög hastighet över i mötande vägbana och frontalkrockar med en linjebuss. Transportbilens förare får så omfattande skador vid kollisionen att han avlider omedelbart i samband med olyckan.