Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand i servicehus Vintertullen Fördjupad olycksundersökning
Författare
Norén Per, Wiberg Georg, Bjuring Gerlich Pontus, Strömdahl Lars
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2014-06-11
Natten till den 19 februari 2014 utbröt en brand i en lägenhet i den del av byggnaden som tillhör servicehuset. Vad som orsakade branden är inte klarlagt. Lägenhetsdörren var öppen under brandförloppet vilket medförde en snabb spridning av rök till korridoren utanför lägenheten. Röken spred sig även snabbt via otätheter och via ventilationssystemet till angränsande lägenheter och korridorer, även till andra våningsplan. Den boende i brandlägenheten omkom i samband med branden och den boende i en grannlägenhet omkom till följd av kolmonoxidförgiftning. Ett automatiskt brandlarm fanns i byggnaden och det var kopplat till SOS och till vårdgivarbolaget.