Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fördjupad olycksundersökning gruvbrand 2013-08-25
Författare
Haarala Daniel, Marklund Johan
Utgivare
Räddningstjänsten Skellefteå
Utgivningsår
2014-06-10
Söndagen den 25 augusti 2013 inträffade en brand i en större kompressor på 1000-metersnivån i gruvan. Branden orsakades sannolikt av att en hydraulslangskoppling i kompressorns motorutrymme lossnade under högt tryck. Detta ledde till ett snabbt accelererande brandförlopp, som dock dämpades av en vattenledning som brann av i taket ovan branden.